Samen uit Samen thuis

Gebruikerslogin

Reglement

Reglement

Beerse WielerToeristen

Algemeen reglement 2017

 

 De leuze van de club is: SAMEN UIT, SAMEN THUIS.

Er wordt vertrokken in groepen die allen een verschillend rittenblad volgen. De groepen vertrekken meestal van aan de St. Lambertuskerk te Beerse Centrum.

A groep houdt de 30 km/hr regel aan, de andere groepen rijden met een richtsnelheid van 26 km/u voor de C-groep en richtsnelheid van 28km/u voor de B-groep.

De ritten worden gepubliceerd op de website en in het Terroristje.

De doelstelling van de C groep  is om onze jeugd (vanaf 12jaar) trachten de liefde voor de fiets bij te brengen en te vormen tot een volwaardige Beerse WielerToerist. In deze groep kunnen ook onze leden meefietsen waarvoor het tempo in B groep toch nog te hoog is.

De begeleiders van deze groep kunnen in geen enkel geval persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden in geval van een ongeval. Daartoe moeten de ouders een verklaring, tekenen waaruit blijkt dat hun kinderen op hun eigen verantwoordelijkheid mee fietsen. Hier wordt het tempo bepaald door de begeleiders rekening houdend met de mogelijkheden van de deelnemers en met een maximum van 26km/h.

Deze groep zal steeds op zaterdagvoormiddag fietsen ( vanaf 2018 ook zondag voormiddag).

Aankomst voor de 3 groepen tussen 11u en 12u in ons clublokaal.

Normaal uur van vertrek is zondag 8u voor A- en B-groep en zaterdag 9u00 voor de C -groep behalve indien anders vermeld op het rittenblad.  

 Bij pech wacht iedereen en tracht men de ongelukkige verder te helpen. Om materiaalpech te voorkomen vragen we dat ieder zijn fiets technisch in orde houdt.

 In elke groep is een verantwoordelijke die de veiligheid in de gaten houdt ,. Deze verantwoordelijke is normaal gezien een bestuurslid. Indien geen bestuurslid aanwezig is rekenen we op het lid met de meeste anciënniteit. Aanwijzingen gegeven door de verantwoordelijke dienen strikt te worden opgevolgd.
Het verkeersreglement dient te worden gerespecteerd! Dit houdt onder meer in dat op het fietspad wordt gereden indien de groep minder dan vijftien deelnemers telt. Maximum snelheid op het fietspad is 30km/h en mag nooit de max snelheid van desbetreffende (A,B of C) groep overschrijden. Een goede regel is dat de snelheid een 10% lager ligt dan de normale snelheid indien men op de weg zou rijden

 Er wordt nergens afval zoals kapotte banden, etenswaren of papier in de kant of op de openbare weg gegooid.

 5° Het bedrag van het lidgeld en de normale uitleg na de rit voor het lessen van je dorst wordt jaarlijks op de algemene vergadering bepaald, om rekening te kunnen houden met de prijzen van verzekering, en drank.

Het lidgeld 2017 bedraagt 17€ exclusief de jaarlijkse verzekering voor alle leden ouder dan 16 jaar. Onder de 16 jaar is het lidmaatschap gratis. Dit geldt ook voor de nieuwe leden dus: onder de 16 jaar gratis lidmaatschap, Nieuwe leden die aan de georganiseerde BWT ritten wensen deel te nemen dienen wel clubkledij aan te schaffen. Deze kledij bestaat minimaal uit een reclamevrije clubtrui en een zwarte wielerbroek of reclamevrije broek van BWT. Ereleden betalen 10€ lidgeld (dus zonder verzekering noch magazine) en kunnen aan dezelfde prijs als actieve leden deelnemen aan elke georganiseerde BWT activiteit die geen fietsen inhoudt. Alle actieve leden zijn verplicht in volledige en zichtbare clubkledij te fietsen bij alle clubuitstappen vermeld op het rittenblad.

 Vanaf 2009 zijn we als club aangesloten bij de Vlaamse Wielrijders Bond   Elk lid is verzekerd bij VWB per kalenderjaar en ontvangt een twee maandelijks magazine   
Slechts 1 tarief van 30€ voor gans het gezin geldt voor verzekering en magazine .Dit bedrag wordt voor het begin van het nieuwe seizoen door de kassier geïnd en doorgestort naar VWB. De namen van de gezinsleden dienen wel doorgegeven te worden aan de clubverantwoordelijke.

Iemand die lid wil worden, mag ter kennismaking drie proefritten meerijden op eigen verantwoordelijkheid. Tijdens deze proefritten is hij/zij niet verzekerd via de club voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

  Tijdens de zaterdag- en zondagvoormiddagrit wordt normaal geen halte voorzien. Vertrek aan de St. Lambertuskerk te Beerse en aankomst rond 11u30 in het clublokaal. In ons lokaal wordt door ieder aanwezig lid minstens dekostprijs zoals vermeld op de prijslijst van de door het lid genomen consumpties uitgelegd. Dit bedrag mag uiteraard naar boven worden afgerond om de clubkas te sponsoren.

 Per jaar zijn er twee algemene vergaderingen (begin en einde van het seizoen) en een tiental bestuursvergaderingen.

11° Bij zwaar fietsweer is het eenieders plicht een collega fietser bij te staan in moeilijke momenten. Men dient de koptrekkers dus te verwittigen als medefietsers het moeilijk hebben zodat deze weten dat zij de snelheid naar beneden moeten aanpassen

13° Voor uw veiligheid is het aan te raden steeds een valhelm te dragen.

 

14° Alle betwistingen betreffende het reglement en de toepassing ervan zullen door het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering, na het voorval worden behandeld en besproken.